Disclaimer

Jan & Jan Asian Opportunities B.V. (Kamer van Koophandel: 17020615) verleent u hierbij toegang tot kunstgras-uitverkoop.nl (“deze website”) en nodigt u uit een offerteaanvraag te doen ten aanzien van het aangebodene. Jan & Jan Asian Opportunities B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jan & Jan Asian Opportunities B.V. spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden informatie betreft materialen wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jan & Jan Asian Opportunities B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jan & Jan Asian Opportunities B.V. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jan & Jan Asian Opportunities B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan & Jan Asian Opportunities B.V..

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

1